+371 220 10 754
I-V: 9:00-16:00

NOTEIKUMI:

ONE FAMILY lojalitātes programma ir SIA „Kotryna“ administrēto „Baby City Toy City“, „Toy`s Planet“, „Kidzone“ veikalu tīklu klientu lojalitātes (atlaižu) programma (turpmāk – ONE FAMILY). Aktuālo SIA „Kotryna“ administrēto veikalu sarakstu varat pārbaudīt saitē www.onefamily.lv . ONE FAMILY kartes īpašnieks piedalās programmā „Jaundzimušā pūriņš“ un saņem 20% atlaidi pirmā pūriņa iegādei mazulim „Baby City Toy City“ fiziskajos veikalos un interneta veikalā www.babycity.lv, iepērkoties vismaz par 199 EUR. Atlaide tiek piemērota visām nenocenotajām precēm, izņemot mēbeles, ratiņus un autokrēsliņus. Pircējam, kurš anketā ir pareizi norādījis bērna/bērnu dzimšanas datumu, tiek piešķirtas tiesības izmantot dzimšanas dienas atlaidi 20% apmērā pilnas cenas rotaļlietām un apģērbiem, mūsu „Toy`s Planet“, “BabyCity/ToyCity” un “KidZone” fiziskajos veikalos un interneta veikalā 2 nedēļas pirms un 1 nedēļu pēc bērna dzimšanas dienas. ONE FAMILY kartes īpašnieki kā pirmie tiek informēti par veikalos rīkotajām akcijām un periodiski saņem personīgi sagatavotus piedāvājumus, kā arī viņi tiek informēti par partneru organizētajām akcijām un piemērotajām atlaidēm. Uzrādiet karti pirms norēķinu veikšanas kasē. ONE FAMILY karti varat saņemt bez maksas visos fiziskajos „Baby City Toy City“, „Toy`s Planet“ un “KidzOne” veikalos, aizpildot ONE FAMILY anketu un piekrītot lojalitātes programmas noteikumiem un nosacījumiem, kā arī SIA „Kotryna“ paziņojumam par privātumu. Interneta veikalos www.babycity.lv, www.kidzone.lv un www.toysplanet.lv ONE FAMILY karte maksā 0,01 EUR. Karti var iegādāties internetā tikai tad, ja tiek pirktas akcijas preces un atlaides piemērošanai vajadzīga šī karte. Pēc ONE FAMILY kartes pasūtīšanas internetā un saņemšanas, klientam jāaizpilda informāciju ONE FAMILY lojalitātes programmas anketā un jānoskenē vai jānofotografē anketu, un jānosūta to e-pastā uz [email protected] klientu apkalpošanas centru vai drukātā veidā anketu var atstāt sev tuvākajā “Baby City Toy City” veikalā. SIA „Kotryna“ ir tiesības jebkurā brīdī mainīt programmas noteikumus, apturēt vai izbeigt karšu lietošanu. Pircējs ir atbildīgs par kartes drošību. Ja karte ir pazaudēta, lūgums par to nekavējoties paziņot elektroniski, rakstot uz [email protected].

PAZIŅOJUMS PAR PRIVĀTUMU

Datu pārzinis SIA „Kotryna“, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 50003582081, adrese: Rīga, Ieriķu iela 3, LV-1084, Latvija, Jūsu personas datus apstrādās šādos nolūkos:

1) ONE FAMILY kartes administrēšana: vārds, uzvārds, telefons, e-pasts, pilsēta, pirkuma datums un pirkuma summa, nopirktās preces, citi pirkuma dati.
2) Tiešais mārketings: vārds, uzvārds, e-pasts, telefons, dati par pircēju interesējošu informāciju, bērna vārds, dzimums un dzimšanas datums.
3) Statistika: vecums, pilsēta, bērnu skaits, pirkuma dati. Šo datu apstrāde ir anonīma. Šāda veida datu apstrāde jebkurā gadījumā neļaus Jūs tieši vai netieši identificēt.
4) Preču un pakalpojumu kvalitātes nodrošināšana: vārds, uzvārds, telefons, e-pasts, viedoklis un atbildes, pirkuma datums un summa, nopirktās preces, citi pirkuma dati.
SIA „Kotryna“ personas datus ONE FAMILY kartes administrēšanas nolūkā un tiešā mārketinga nolūkā apstrādās uz piekrišanas pamata. SIA „Kotryna“ datus statistikas nolūkos un preču un pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanas nolūkos apstrādās uz leģitīmu interešu pamata – SIA „Kotryna“ leģitīmās intereses attiecīgi ir statistikas datu vākšana par saviem klientiem un klientu viedokļa par precēm un apkalpošanu noskaidrošana nolūkā uzlabot pakalpojumu kvalitāti.
Ja klients nenorādīs datus, kas ONE FAMILY anketā norādīti kā obligāti, SIA „Kotryna“ nevarēs izsniegt ONE FAMILY karti. Jūsu personas dati, kas apstrādāti ONE FAMILY kartes administrēšanas un tiešā mārketinga nolūkos, tiks uzglabāti 3 gadus pēc dienas, kad pēdējoreiz esat izmantojis ONE FAMILY karti, izņemot, ja Jūs pieprasīsiet šos datus dzēst ātrāk. Jūsu personas dati, kas apstrādāti preču un pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanas nolūkā, tiks uzglabāti 3 gadus.
Tiešā mārketinga paziņojumu saturu veidos ONE FAMILY lojalitātes programmas dalībnieču un SIA „Kotryna“ administrēto veikalu tīklu „Baby City Toy City“, „Toy`s Planet“, „Kidzone“ paziņojumi. Aktuālo SIA „Kotryna“ administrēto veikalu sarakstu varat pārbaudīt saitē www.onefamily.lv .
SIA „Kotryna“ var nodot Jūsu personas datus apstrādei trešajām personām, kas ir iesaistīti ONE FAMILY kartes administrēšanā un tiešā mārketinga īstenošanā (datu apstrādātājiem). Šīs personas var būt datubāzu programmatūras izstrādātāji, datubāzu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, tiešā mārketinga pakalpojumu sniedzēji, kurjeri u.tml.

Jums ir šādas tiesības saistībā ar Jūsu personas datiem:

1) tiesības piekļūt personas datiem un tiesības saņemt datu kopiju;
2) tiesības pieprasīt neprecīzu vai nepilnīgu datu labošanu vai ierobežot to apstrādi;
3) tiesības pieprasīt pārmērīgu vai nelikumīgi apstrādātu personas datu dzēšanu vai ierobežot to apstrādi (tiesības „tikt aizmirstam“);
4) tiesības iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi;
5) tiesības nosūtīt citām personām savus personas datus, kurus esat iesniedzis strukturētā, mašīnlasāmā formātā (tiesības uz datu pārnesamību);
6) tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, ja datu apstrāde notiek uz datu subjekta piekrišanas pamata (saskaņā ar Datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu). Datu subjekta piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes likumību, kas veikta pirms piekrišanas atsaukšanas;
7) iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijā (https://www.dvi.gov.lv/lv/).

Lai izmantotu minētās tiesības, vērsieties pie SIA „Kotryna“ e-pastā [email protected] vai zvanot uz telefonu +371 67815941. Dažas no minētajām tiesībām varat īstenot, pieslēdzoties savai ONE FAMILY konta sadaļai mājaslapā www.onefamily.lv

Versija OF-LV-003, spēkā no 09.07.2020.